Stadskartor för fler familjer i rörelse

Vad?

Vi vill se om vi med hjälp av en app och interaktiva stadskartor med tips på rörelser och övningar kan göra det enklare för familjer att tillsammans röra på sig mer.

Varför?

I Helsingborg har vi länge prioriterat att hitta metoder för att öka den fysiska rörelsen hos barn och elever. Några exempel på satsningar är:

Att pulshöjning påverkar koncentrationen visar bland annat Pulsstudien som gjorts i samarbete mellan Helsingborgs stads skolor och Högskolan i Kristianstad.
Gemensamt för de flesta satsningar hittills är att de har fokuserat på eleven och i skolmiljö. Nu vill vi se vad som händer om vi på ett praktiskt sätt även involverar elevens familj.

Hur?

I ett samarbete med det finska företaget Geego kommer vi ta fram kartor i Geegos befintliga app. Kartorna ska inspirera till gemensamma promenader i Helsingborgs stadsmiljö. I promenadslingorna kommer det dyka upp lekfulla rörelsetips till de yngre i familjen och träningsövningar för de vuxna att använda.
Utvecklingen görs under vårterminen -22 och kartorna kommer testas under de 5 city expo-veckorna i sommar.