StoryMaps – Digitala portaler

Vad?

Projektet innebar en satsning för att skapa diverse digitala portaler genom verktyget StoryMaps.
Portalerna som togs fram resulterade i en digital version av Översiktsplan 2030, antagen 2020, samt en portal för ledig verksamhetsmark, en för lediga villatomter och en för större bostadsetableringar. Projektets syfte var att öka tillgängligheten och läsbarheten av såväl ÖP som ledig mark av olika slag i kommunen.

Varför?

Projektet har inneburit att det är enklare att ta del av ledig mark i kommen. Fastigheterna presenteras som interaktiva polygoner försedda med relevant information. De uppdateras i samband med ändrad status, så som ledig, bokad och såld. Detta ger en tydlig bild för kunder som söker sig till kommunen.

Hur?

Med hjälp av projektanställd togs portalerna fram i samråd med Plan- och byggförvaltningen. Portalerna gjordes med hjälp av ArcGIS Online och verktyget StoryMaps.