Tryghetslarmarband

Vad?

Kommunen startade ett samarbete med ett nystartat företag som tillverkade trygghetslarm av en ny typ. Tillsammans genomförde de ett pilotprojekt av denna nya typ av trygghetslarm. Projektet föll inte bra ut och lades ned.