Uppkopplade hängrännor för minskade vattenskador

Vad?

Vi monterar sensorer på hängrännorna som via stadsnätet kommunicerar när det är löv eller annat i vägen som gör att det blir stopp i hängrännan.

Varför?

Igensatta hängrännor gör att vatten tar en annan väg ner ifrån taken vilket leder till vattenskador på våra fastigheter. Därför är det viktigt att snabbt kunna åtgärda när det är stopp i någon hängränna.

Hur?

Vi monterar en sensor med sändare i hängrännan som skickar en signal när vattennivån blir för hög i hängrännan. Kommunikationen går via stadsnätet.