Västra Berga skola testar virtuella kulturupplevelser

Vad?

Vi vill väcka lusten till lärande, att inspirera och utmana eleverna i deras lärande. Att hitta nya ingångar till elever som kanske inte alltid känner lusten för att lära. Hur kan virtuella kulturupplevelser hjälpa oss där.

Varför?

Många elever upplever begränsningar när det kommer till att ta del av kulturupplevelser, samtidigt som användandet av VR-tekniken ökar på fritiden. Kan vi dra nytta av intresset för spelupplevelser i VR för att öka intresset för ämnena i skolan?

Hur?

Västra Berga testar under vårterminen -22 att använda VR för att ta del av konstupplevelser med hjälp av en klassuppsättning VR-set.