Vem kommer hem – informationsskärm för ökad trygghetskänsla

Vad?

Det ringer på ytterdörren men du är osäker på vem det är och vet inte om du vågar öppna. Så ser verkligheten ut för många av våra kunder inom hemvården. Vem är det som kommer på nästa besök? Tryggheten ökar när den boende får namn och bild på hemvårdpersonalen och vet vilken tid och vilka insatser som planerats för besöket.
Vem kommer hem-skärmen kan också användas inom hemservice, LSS boendestöd och personlig assistans.

Varför?

Kunder inom hemvården kan känna oro över att inte veta vem eller när någon kommer på hembesök. Deras trygghetskänsla och livskvalitet ökar när de får kunskap i förväg om vem som kommer, när och vilka insatser personen planerar att utföra i hemmet.
Behovet av Vem kommer hem-skärmen kommer både från kunder och medarbetare – undersköterskor, arbetsterapeuter och medicinskt ansvariga sjuksköterskor. Idén kommer från verksamhetschef Eric Semb.

Hur?

Efter olika förslag på lösningar byggde vi under vintern 2021 en digital prototyp. I prototypen kopplas hemvårdspersonalens schema ihop med en digital informationsskärm hemma hos kunden. Skärmen visar när kunden kan förvänta sig att någon kommer hem på besök samt namn och bild på vem det är som kommer.
Prototypen testas i februari 2022 och ska under våren utvärderas av kunder i hemvården. Förhoppningen är att alla hemvårdskunder ska ha den färdiga produkten på plats under hösten 2022.