Visualiserad klimatdata i våra klassrum

Vad?

Kan vi använda sensorer för att mäta vad som påverkar vårt klimat och sedan visualisera det med hjälp av dashboards i våra klassrum?

Varför?

Klimatförändringarna påverkar oss alla och många av våra barn och unga är djupt engagerade i att hitta lösningar på utmaningarna de för med sig. Kan vi underlätta undervisningen om hur klimatet fungerar och göra något konkret av en fråga som annars kanske upplevs lite abstrakt?

Hur?

Vi testar sensorer som mäter klimatpåverkande faktorer och visualiserar sedan dem på en dashboard som går att använda i undervisningen.
Elever och lärare på Västra Ramlösa och Gläntanskolan har genom workshops lärt sig mer om vad IoT (sakernas internet) fungerar och letat efter idéer på vad som går att mäta på det sättet. Nu samlar vi in elevernas återkoppling för att se vilka datakällor som är intressanta och hur elevernas tankar kring visualisering ser ut.