VR-experimentet

Vad?

Vi ville utforska nya sätt att arbeta läsfrämjande på. Att använda nya digitala verktyg för att utveckla en del av traditionellt biblioteksarbete. Vi ville locka nya målgrupper och bidra till ökad läslust och kunskapsinhämtning genom att använda både digitala verktyg i form av VR (Virtual Reality) och Green screen och mer sedvanliga analoga verktyg så som fysiska böcker. Projektets tanke var att barnen skulle läsa böcker om Forntiden och sen skapa egna ”forntidsvärldar”, eller miljöer, i odlingslådor. Dessa världar filmades sen med 360-kamera och redigerades. Resultatet blev sen till VR-filmer som alla barn i klassen fick se i VR-headset, de fick uppleva och se sin egen forntidsvärld i VR. Vi ville även bidra till det demokratiska samhället genom att ge alla, oavsett bakgrund, möjlighet att bekanta sig med nya digitala verktyg.