VR och digitala verktyg i LSS

Digitala verktyg som plattor och VR-glasögon ger personer med funktionsvariationer i Landskrona möjlighet att leva ett liv som alla andra. VR-tekniken har många olika användningsområden. VR kan användas som träning, bryta isolering, uppleva nya platser, underhållning, problemlösning och avslappning. 

Vad

Förkortningen VR står för Virtual Reality, vilket översätter till virtuell verklighet på svenska. Med hjälp av VR-glasögon och tillhörande handkontroller kan du se en skärm som visar en digital miljö, såsom en spelvärld. När du rör ditt huvud speglas sedan rörelserna i den digitala låtsasmiljön du har framför ögonen.

VR-glasögonen är kopplade till en bildskärm så de som inte har på sig glasögonen kan dela upplevelsen av vad som händer inne i spelet eller ge stöd och vägledning vid behov.

Hur

På en workshop i välfärdsteknik fick medarbetare i omsorgen bland annat prova VR-glasögon. Staden köpte fem VR-set som fördelades på verksamheter i omsorgen. Våra teknikcoacher stöttar personal och brukare att komma igång med användandet.

Varför

Digitala verktyg som ipads och VR-glasögon ger personer med funktionsvariationer i Landskrona möjlighet att leva ett liv som alla andra. VR-tekniken har många olika användningsområden. Den kan användas som träning i social sammanhang, till exempel för unga som behöver träna på att åka buss själva till skolan. Men även för att bryta isolering, uppleva nya platser, underhållning, problemlösning och avslappning.

Resultat

VR höjer livskvalitet, bryter isolering, utbildar och tränar våra medborgare med olika typer av funktionsvariationer. VR-teknik kan användas av både barn, unga och vuxna.