Vi är Familjen Helsingborg


Familjen Helsingborg är människor som möts, platser som stimulerar och sammanhang som utvecklar. Här växer både människor och företag.

Vi lever i en rörlig region där kommungränser blir mindre viktiga. Som invånare, besökare eller företagare möter man dock kommunen i många olika sammanhang. Vi står inför många utmaningar som en enskild kommun inte kan lösa själv, utan som kräver samverkan.

Vår största tillgång är att vi är så olika, men ändå så lika. Här finns verkligen något för alla. Men det är inget vi varken behöver eller ska säga rakt ut, det är något vi måste låta människor upptäcka själva.

Vi är som syskon i en stor familj. Vi delar samma miljö men har olika personligheter. Vi hjälper varandra men vi är också konkurrenter. Vi kan vara sams och vi kan vara osams. Men oavsett är vi alltid en familj.

Vår familj är en social familj. En familj som tycker om människor. Och därför uppträder vi först och främst som människor, inte som geografiska platser.

Det är människorna i familjen som välkomnar och som stolt visar upp sitt hem. Det är syskonen i familjen som förmedlar det personliga, det mänskliga. Det är också människorna som står för det kreativa, liksom för det trygga och gemensamma.