Kompetensutveckling

Arbetsgivarfrågor, eller Human Resource (HR) och kompetensförsörjning är ett viktigt område för oss att samarbeta inom.

Vi arbetar för att öka vår attraktivitet som arbetsgivare och öka vår effektivitet som arbetsgivare. En viktig  drivkraft till samverkan inom HR är att vi tillsammans ska bli bättre på att attrahera, utveckla och behålla kompetens. Vi kan dessutom nå ökad kvalitet i våra verksamheter och genom stordriftsfördelar och skapa effektiviseringsvinster.

Du som anställd i Familjen Helsingborg har möjlighet att få kompetensutveckling genom våra gemensamma Ledarutbildningar, Mentorsprogram och Framtidens chefer.