Samarbetsorganisationer

För att kunna utföra tjänster till invånare, företag och varandra i kommunerna, har formella organisationer bildats inom Familjen Helsingborg. Det är valfritt för respektive kommun att ansluta till organisationerna. Olika organisationsformer har valts för olika samarbeten, vi har format kommunalförbund, gemensam nämnd, avtalssamverkan, bolag samt gemensam upphandling.