HR-servicecenter


Välkommen till HR-servicecenter. Här arbetar ett fyrtiotal engagerade medarbetare med att ge stöd och support till medarbetare och chefer. I dagsläget levererar vi drygt 27 000 lönespecifikationer per månad till ett belopp på cirka 390 miljoner kronor i samverkan med sju kommuner inom Familjen Helsingborg. Vi systemförvaltar tillhörande IT-system och driver olika utvecklingsprojekt. Vår support är bemannad varje vardag och vi hanterar cirka 3 500 samtal och cirka 3 000 ärenden i månaden från medarbetare, chefer, specialister och myndigheter med flera.

Det var den 7 mars 2014 som HR-servicecenter slog upp portarna till den gemensamma arbetsplatsen för löne- och pensionsadministration och förvaltning av IT-baserade stödsystem. HR-servicecenter är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan kommunerna i Familjen Helsingborg. Nuvarande samverkande parter är kommunala bolag och kommunerna; Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Svalöv, Åstorp och Ängelholm.

.
Vi levererar tjänster inom områdena:
• Lön
• Pension
• Systemförvaltning
• Utbildning
.
Målbilden
• Rätt lön i rätt tid till rätt kostnad
• Stöd till verksamheten
• Kvalité och effektivitet
• Service och tillgänglighet
.
Syfte
• Stärka Familjen Helsingborg; både delar och helhet
• Attraktiva arbetsgivare
• Tryggad kompetensförsörjning på både kort och lång sikt
• Minskad sårbarhet
.
Fokus för framtiden
• Ökad kvalité
• Ökad effektivitet; internt och externt
• Service och tillgänglighet
• Enhetligt arbetssätt
• Standardisering och digitalisering