Styrning

En bild över vår interna organisation för Familjen Helsingborg.

Vision

Familjen Helsingborg är en mångsidig och sammanhängande stadsbygd som präglas av innovation, samarbete och livskvalitet.

Verksamhetsidé

I Familjen Helsingborg utvecklar vi genom att testa, förädla och förnya. Tillsammans blir vi smartare och effektivare. Det ger resultat och genomslag lokalt, regionalt och nationellt.

Känslan skapar Familjen Helsingborg

Samarbetsområden

Inom Familjen Helsingborg samarbetar vi inom ett 40-tal olika områden. Vi krokar bland annat arm inom infrastruktur, näringsliv, lärande, öppenhet och inkludering och miljö. Andra områden är samhällsplanering, socialtjänst, boende, trygghetsfrågor, kultur, räddningsverksamhet och HR. Samarbetet bedrivs i nätverk med representanter från kommunerna.