Styrning

En bild över vår interna organisation för Familjen Helsingborg.

Vision

År 2035 ska Familjen Helsingborg
Upplevas som en mångsidig och sammanhängande stadsbygd.
Uppfattas som innovativ och spännande.
Uppnå livskvalitet för invånare och livskraft för företag.

Verksamhetsidé

I Familjen Helsingborg utvecklar vi vår stadsbygd tillsammans. Vi skapar de bästa förutsättningarna för livskvalitet hos invånare och livskraft hos företag. Vi vågar testa nya lösningar och arbetssätt. Känslan skapar Familjen Helsingborg.

Samarbetsområden

Inom Familjen Helsingborg samarbetar vi inom ett 40-tal olika områden. Vi samarbetar bland annat inom infrastruktur, näringsliv, lärande, öppenhet och inkludering och miljö. Andra områden är samhällsplanering, socialtjänst, boende, trygghetsfrågor, kultur, räddningsverksamhet och HR. Samarbetet bedrivs i nätverk med representanter från kommunerna.