Årsredovisning

Under året 2022 har sju test- och utvecklingsprojekt beviljats. Dessa ska ta oss närmre ambitionerna i Familjen Helsingborgs Utvecklingsplan 2020-2023, inom områden som destinationsutveckling, laddinfrastruktur, kultur, tillgänglighet, vuxenutbildning, innovation och lokaleffektivisering.

Nätverk

I Familjen Helsingborgs cirka 40 nätverk och många formaliserade samarbeten pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Ett av nätverken är Kommundirektörerna som har haft nio möten under året och som bland annat bereder ärenden till styrelsen.

Samarbetsorganisationer

Vi har ett trettiotal samarbetsorganisationer som regleras genom avtal, som förbund, gemensam nämnd eller bolag.

Flernivåstyrning Arbetsmarknad

En modell för flernivåstyrning av arbetsmarknadspolitiken har tagits fram inom samarbetet, där våra kommuner kan ta ett samordnings- ansvar för vissa grupper som är utanför arbetsmarknaden och som är en del av kommunens övriga verksamheter. En debattartikel i Da- gens Samhälle har blivit publicerad och förslaget är skickat till regeringens utredning ”Försöksverksamhet i kommuner och regioner”.

Styrelsens arbete

Styrelsen har haft totalt fem möten under året. Styrelsen har ett utskott som arbetar med kollektivtrafik och för dialog med ansvariga myndigheter. Ledamöter har också valts att delta i arbetet med Regionplanen för Skåne.

Års

Årsredovisning och bokslut 2022 för Familjen Helsingborg

Årsredovisning och bokslut 2021 för Familjen Helsingborg.