Prioriteringar för infrastruktur och kollektivtrafik

I Familjen Helsingborg har vi tagit fram en gemensam lista över prioriterade åtgärder inom infrastruktur och kollektivtrafik. Det underlättar och skapar tydlighet i våra kontakter med andra myndigheter. Våren 2021 antogs antogs Familjen Helsingborgs Prioriteringar för infrastruktur och kollektivtrafik inför planperioden 2022-2033.

Här kan du se Prioriteringarna i en StoryMap.