Styrelse

Familjen Helsingborgs samarbete leds av en styrelse bestående av kommunstyrelsens ordförande och oppositionsledaren från respektive kommun. Kommundirektörerna deltar också på styrelsemötena och bereder ärenden inför mötena.