Acceleratorprogram för innovation

Har du en idé som kan bli en innovativ tjänst eller produkt? Då kan du söka till ett acceleratorprogram för innovation. Programmet är till för medarbetare i Familjen Helsingborg och varar i sex månader. Under tiden som du är med i programmet frikopplas du från ditt ordinarie uppdrag, men du behåller din lön och andra förmåner du har som anställd.

Ska ge samhällsnytta
För att en idé ska kvalificera sig till programmet, ska den ha tydlig potential att skapa nytta och värde för många. Idén ska kunna utvecklas till en fullskalig tjänst eller produkt, som du kan välja att jobba vidare med efter att acceleratorprogrammet är avslutat. Du kan också välja att gå tillbaka till din ordinarie tjänst efter de sex månaderna. För att du ska kunna vara med i programmet ska tjänsten eller produkten kunna användas i samtliga kommuner i Familjen Helsingborg.

Hetch som partner
Acceleratorprogrammet kommer att ledas av Hetch. Hetch är en mötesplats och hubb för nystartade företag inom innovation och tech, som ligger i Oceanhamnen i Helsingborg. Programmet kommer att bestå av föreläsningar, partnerträffar och regelbundna träffar med investerare. Föreläsningarna kommer att hållas av personer med god erfarenhet och kunskap inom olika ämnen som investering, produkt, marknadsföring, sälj, arkitektur/IT, team, organisation, finansiella strukturer, mm.

Innovation för att lösa samhällsutmaningar
Familjen Helsingborg satsar på acceleratorprogrammet för att öka innovationskraften i regionen. Innovation behövs för att vi ska lösa de samhällsutmaningar vi står inför.

Kriterier för att ansöka till höstens program:
– Din idé ska vara innovativ och ha tydlig samhällsnytta
– Idén ska vara testad i mindre skala och ska möta verkliga behov
– Idén ska matcha de utmaningar som kommunerna i Familjen Helsingborg prioriterar att arbeta med
– Din idé ska vara användbar för flera kommuner, inte bara hemkommunen
– Idén ska ha potential att utvecklas till en fullskalig tjänst eller produkt
– Du ska ha en tillsvidareanställning i din kommun och ha varit anställd i minst ett år

Du ansöker genom att mejla till projektledare Stefan Christiansson på stefan.christiansson@helsingborg.se. Beskriv din idé och se till att den uppfyller kriterierna för att vara med i programmet. Prata med din närmsta chef och din förvaltningschef innan du ansöker.

Till dig som är chef:
Acceleratorprogrammet är en möjlighet både för medarbetaren och dess arbetsplats. Genom att ha en medarbetare i acceleratorprogrammet finns unika möjligheter att testa helt nya lösningar som verksamheten får ta del av. Samtidigt får medarbetaren lära sig helt nya arbetssätt och får nya kunskaper att ta med sig till arbetsplatsen. I det långa loppet ska lösningarna bidra till hela samhällets välfärd. Om din medarbetare väljs ut till acceleratorprogrammet, betyder det att:

– Medarbetaren frikopplas från sitt ordinarie uppdrag, med bibehållen lön och anställningsvillkor under sex månader. Arbetsplatsen står för lönekostnaden.
– Medarbetaren ska kunna gå tillbaka till samma befattning efter att programmet är genomfört, om deltagaren väljer att gå tillbaka till sin tjänst.
– Arbetsplatsen tilldelar medel som kan användas i utvecklingsarbetet av idén, max 50 000 kr.
– Arbetsplatsen får i den mån det är möjligt hjälpa till att ta fram lämpliga mentorer/coacher.
– Arbetsplatsen får möjlighet att agera testbädd i den dagliga verksamheten där den nya tjänsten/produkten kan testas.