Traineeprogrammet

En trainee i Familjen Helsingborgs traineeprogram är en nyutexaminerad akademiker som valts ut för att de anses ha särskilt goda förutsättningar att i framtiden inta ledande eller strategiska specialistfunktioner inom kommunal verksamhet.

12 månaders program

Till traineeprogrammet rekryterar vi en stor variation av kompetens med en gemensam vilja att utveckla offentlig sektor.

Traineeprogrammet pågår under 12 månader och traineen blir viss- tidsanställd på heltid i er kommun. Gemensamma utbildningsdagar, breddning och ett traineeprojekt står för 25% av arbetstiden under programmet.

En ifrågasättande samhällsentreprenör

Traineen är en samhällsentreprenör som gärna ifrågasätter, tar initiativ och har förmåga att driva utvecklings- och förändringsarbeten. Traineen är en nyutexaminerad akademiker med liten arbetslivs- erfarenhet men med ett stort engagemang för samhällsfrågor.

Under traineeåret arbetar traineen med kvalificerade arbetsuppgifter i er verksamhet, vid anmälan av ett uppdrag får man beskriva hur behovet ser ut även efter programmet.

Rekryteringsprocessen i korthet

Under februari och mars marknadsförs traineetjänsterna brett genom digitala kampanjer på sociala medier, universitet/högskolor, traineeguiden, ingengörsjobb samt andra plattformar där vi når rätt målgrupp.

En rekryteringsgrupp går igenom ansökningarna och bedömer kandi- daternas kompetens kopplat till den profil vi söker för trainetjänsterna. Cirka 70 kandidater kallas därefter till auditions som innehåller cases i grupp och en personlig presentation. Det sista steget är djupintervju- er och här medverkar både rekryterare och anställande chef. Under intervjun presenterar kandidaterna resultatet på ett case.

Rekrytera en trainee till din verksamhet

Den 1 februari är det sista dag att anmäla traineeuppdrag och programmet startar den 1 september och pågår under 12 månader. Ta kontakt med HR i din kommun om du är intresserad av att rekrytera en trainee till din verksamhet eller prata med projektledare Amanda Törnqvist på Familjen Helsingborg.