Framtidens Ledare

Familjen Helsingborg behöver utveckla, attrahera och behålla chefer – det är en överlevnadsfråga för framtiden. Ett gott ledarskap ger oss möjligheter att möta framtidens utmaningar, utveckla våra verksamheter och få fler nöjda och engagerade medarbetare. 

Programmet Framtidens Ledare riktar sig till medarbetare inom kommunerna i Familjen Helsingborg som idag inte har en ledarbefattning, men som har intresse av och potential för att gå in i ett ledarskap. Målet med programmet är att det ska förbereda medarbetare inför en framtida ledarposition. Programmet består av sammanlagt 10 dagar fördelade på cirka 1 år, med en blandning av fysiska och digitala träffar. Mellan varje träff genomför deltagarna övningar, dels för att förbereda sig inför nästa modul, dels för att få en ökad förståelse av kopplingen mellan innehållet i programmet och den dagliga verksamheten.

Under programmet får deltagarna utforska vad ledarskap innebär, centrala delar i ett framgångsrikt ledarskap och sig själv i relation till en ledarposition. Upplägget blandar kunskapsinhämtning med praktiska övningar, med fokus på ett upplevelsebaserat och verksamhetsrelaterat lärande, som ger både ökad förståelse och praktiska verktyg för att själv utöva ledarskap. Deltagarna bidrar under programmet till varandras utveckling genom reflektion, dialog och samarbete. En viktig del i programmet är självkännedom, med förståelse för hur egna drivkrafter, värderingar, personlighetsdrag och förhållningssätt påverkar ledarskapet.

Programmets upplägg

Några centrala delar i programinnehållet är:

• Ledarskapsegenskaper och ledarskapsbeteenden

• De egna värderingarna och drivkrafterna

• Den egna personligheten och ledarskapet

• Att leda en verksamhet och nya tidens olika sätt att leda

• Tillitsbaserad ledning och styrning

• Att leda för resultat

• Kommunikation och retorik

• Konflikthantering

• Förändringsledning

• Team och teamutveckling

• Att utveckla sig själv och andra

• Friska arbetsplatser och ett hållbart arbetsliv

Programmet ger en bred förståelse av vad ledarskap är och hur det utövas, kunskap om och övning i viktiga delar av ett framgångsrikt ledarskap, och en ökad förståelse av sig själv i relation till ledarskapsutövande. Programmet är processorienterat och lärande sker under hela programtiden, även mellan träffarna. Under hela programtiden arbetar deltagarna med en personlig utvecklingsplan som blir basen för deras fortsatta arbete med att utveckla det egna ledarskapet.

Leverantörer av programmet är VitaVis AB. https://vitavis.se/

Datum för kommande programomgångar:

Omgång 4, 2024:

Dag 1: 23/1 Sundsgården
Dag 2-3: 20-21/2 Sundsgården
Dag 4: 19/3 Digitalt
Dag 5: 17/4 Sundsgården
Dag 6: 8/5 Digitalt
Dag 7-8: 27-28/5 Sundsgården
Dag 9: 27/8 Digitalt
Dag 10: 24/9 Sundsgården

Den 20-21 november bjuds du även in att delta i en Ledarskapskavalkad som arrangeras av Traineeprogrammet genom projektledare Amanda Törnqvist på Familjen Helsingborg.

Omgång 5, 2024-2025:

Dag 1: 3/9 Sundsgården
Dag 2-3: 1-2/10 Sundsgården
Dag 4: 5/11 Digitalt
Dag 5: 3/12 Sundsgården
Dag 6: 7/1 Digitalt
Dag 7-8: 4-5/2 Sundsgården
Dag 9: 4/3 Digitalt
Dag 10: 8/4 Sundsgården

Den 20-21 november bjuds du även in att delta i en Ledarskapskavalkad som arrangeras av Traineeprogrammet genom projektledare Amanda Törnqvist på Familjen Helsingborg.

Kostnad för utbildningen är 23 350 kr/deltagare. För mer information om anmälan och deltagande i programmet, kontakta HR-chefen i din kommun.