Korrespondens

I affärskorrespondens när Familjen Helsingborg är avsändare används särskilda brevmallar. Använd den Word-mall som är speciellt framtagen för Familjen Helsingborg.

Korrespondenskort

 • Format: 148×105, A6
 • Papper: obestruket 250 gram.
 • Adressinfo: Helvetica Neue LT Std 45 Light, 7pt

Brevmall

 • Format: A4
 • Papper: 80-120g vitt obestruket
 • Sidhuvud: Arial bold, 8pt
 • Rubrik: Arial bold 25/30pt
 • Mellanrubrik: Arial Bold 14/16pt
 • Brödtext: Adobe Garamond 11/13pt
 • Adressinfo/webbadress: Arial regular, 8pt

Kuvert C5

 • Format: 229×162
 • Papper: obestruket

Kuvert C4

 • Format: 324×229
 • Papper: obestruket