Powerpoint

PowerPoint är en viktig informationskanal. I PowerPoint-mallen finns de bilder du behöver, använd dem som beskrivet här så blir presentationerna enhetliga. Tänk på att det är bra att dela upp information i flera bilder så att presentationen blir luftigare och mer åskådarvänlig.

1. Start
Startbilden består av logotypen stor och centrerad. Den finns i alla profilfärger i mallen, välj fritt.

2. Textsida
Textsidor har logotypen i grått längst upp till höger och vinjetten längst ned till vänster mot vit bakgrund. Avsnittets färg bestämmer rubrikens färg. Använd Arial som typsnitt.

3. Avsnitt
Avsnittssidorna använder du för att dela upp din presentation. De består endast av en profilfärg och vit text. Här finns ingen logotyp eller vinjett. Du behöver inte skapa sidan själv, den finns i mallen med rätt färg och rätt placering av texten.

4. Stämningsbilder
Använd de befintliga stämningsbilderna i PowerPoint-mallen, till exempel som sista bild eller som en paus i din presentation.