Skyltar

Exempel på skylt. Notera diagonalen mellan kommunens logotyp och märket Familjen Helsingborg.