Visitkort

Här ser du ett visitkort utformat enligt Familjen Helsingborgs grafiska profil.

  • Format: 90×55
  • Papper: obestruket 250 gram.
  • Namn: Helvetica Neue LT Std 95 Black. Använd samma färg som logotypen.
  • Titel/Avdelning: Helvetica Neue LT Std 55 Roman, 6,5pt. Mörkgrå.
  • Kontaktinfo: Helvetica Neue LT Std 45 Light, 7pt. Mörkgrå

Visitkorten finns även i engelskt utförande med engelsk logotyp och
webbadressen helsingborgfamily.com.