Josip Dodik

Utbildningsbakgrund:
Byggnadsutformning med arkitektur

Vilka är dina nuvarande arbetsuppgifter?
Bygglovarkitekt

Vilka förväntningar har du på programmet Framtidens chefer?
Utveckla mitt personliga ledarskap och utvecklas i ledarrollen och få kännedom om mina styrkor och svagheter i rollen som ledare.

Vad kommer du kunna bidra med till övriga deltagare i Framtidens chefer?
Min nyfikenhet och öppenhet och nya perspektiv.

Vilka är dina styrkor som ledare?
Jag är driven och engagerad och vill säkerställa att arbetet utvecklas framåt. Jag har stor nytta och glädje av att jag är nyfiken på andra perspektiv och synsätt än mitt eget.

Vilken är din dolda talang?
Enligt arbetskamraterna tondöv sångare!