Nathalie Palm

Utbildningsbakgrund:
Jag har en kandidatexamen i Studie och yrkesvägledning. Jag har senare inriktat mig på psykiskohälsa och utbildat mig inom Supported Education och lösningsfokuserad samtalsterapi. Jag är KBT-terapeut och hälsoinformatör.

Vilka är dina nuvarande arbetsuppgifter?
Jag är processamordnare. Jag arbetar med människor som har en kombination av medicinska, psykiska, neuropsykiatriska funktionshinder, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem som ofta har flera olika samhällskontakter. Det kan i värsta fall leda till en rundgång mellan skola, socialtjänst, arbetsförmedling, hälso- och sjukvård och Försäkringskassa med kortsiktiga och ineffektiva insatser som följd. Mina arbetsuppgifter är myndighetskontakt och individkontakt. Jag kartlägger och planerar, leder och samordnar processen. Jag arbetar strukturellt för att utveckla och förbättra samarbete mellan myndigheter men även väldigt nära individen. Då och då undervisar jag i också samtalsmetodik på Malmö Universitet.

Vilka förväntningar har du på programmet Framtidens chefer?
Mina förhoppningar på utbildningen är att få en större kännedom om mina starka och mindre starka egenskaper och på vilket sätt jag kan använda mig av dem i min framtida roll som chef och ledare. Jag hoppas även att jag ska få en ökad insikt och förståelse för komplexiteten i rollen som ledare. Med insikt och förståelse kommer trygghet och självförtroende i att längre fram kunna axla en yrkesroll som chef och ledare.

Vad kommer du kunna bidra med till övriga deltagare i Framtidens chefer?
Jag kommer bidra med öppenhet, ödmjukhet och nyfikenhet inför de andra deltagarnas erfarenheter och tankar. En del hävdar att jag pratglad och kommer garanterat bidra med egna reflektioner och funderingar.

Vilka är dina styrkor som ledare?
Jag hoppas och tror att jag är lyhörd och diplomatisk men litar till egna beslut. Med den psykologi och all samtalsteknik jag studerat känner jag en trygghet i mötet med andra människor, i samtalet och mötet.

Vilken är din dolda talang?
Jag är loppis-expert och kan hitta billiga dyrgripar. Jag spenderar orimligt mycket tid på att besöka diverse loppisar men på så vis kan jag förvandla skräp till skatter.