Petra Johansson

Utbildningsbakgrund:
Kandidatexamen i Miljö- och hälsoskydd från Halmstad Högskola, kurs- och tävlingsledare inom hundsport.

Vilka är dina nuvarande arbetsuppgifter?
Projektleder strategiska miljöprojekt och bedriver tillsyn enligt miljöbalken på miljöfarliga verksamheter.

Vilka förväntningar har du på programmet Framtidens chefer?
Att under året få fördjupade kunskaper och insikt om mig själv som person och som ledare och om chefsrollens utmaningar.

Vad kommer du kunna bidra med till övriga deltagare i Framtidens chefer?
Engagemang för ledarskaps- och utvecklingsfrågor och mina erfarenheter som kursledare inom hundträning.

Vilka är dina styrkor som ledare?
Jag är påhittig och lösningsfokuserad och trygg med att fatta beslut. Jag litar på att andra människor gör vad de kan utifrån sina förutsättningar och jag trivs när mitt arbete kan bidra till att andra växer och utvecklas.

Vilken är din dolda talang?
Hyfsat vass på prickskytte!