Familjerätt

Familjerätt innefattar frågor om vårdnad, boende och umgänge vid separation, faderskap och föräldraskap, adoptioner samt stöd genom samarbetssamtal för föräldrar.

Från och med 2017 har Helsingborg, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga en samverkande familjerätt.

Huvuddelen av verksamheten ligger i Helsingborg. Faderskap för samboende handläggs fortsatt lokalt ute i kommunerna. Samtal och besök genomförs i familjerättsenhetens lokaler i Helsingborg men även i hemkommunerna. De beslut som inte kan delegeras fattas fortfarande lokalt i respektive kommun.

Syftet med gemensam drift är att långsiktigt säkerställa kontinuitet, kompetensförsörjning, barnperspektiv, likabehandling, rättssäkerhet och god kvalitet och service i verksamheten, samt utbyta kunskap och erfarenheter mellan kommunerna.