Lästips och länkar

Genus och mångfald är kunskapsområden med en stark ställning inom organisationsforskningen. Här finns tips på intressant litteratur och forskning, både för dig som vill ha praktiskt stöd och för dig som vill fördjupa dig. Här finns också tips på andra sidor där du till exempel kan testa dina fördomar.

Metodmaterial

BRYT! – ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet.

Schyst!. Handbok  och arbetsmaterial med tips och exempel som hjälper dig att kommunicera mer jämlikt.

Alla ska med – en guide till inkluderande kommunikation.

AGERA utan att diskriminera – en handbok för arbete mot diskriminering.

Svenne. En film från Svenska FN-förbundet som vänder på normen om svenskhet.

Testa dina fördomar. Fördomstester från Harvard University som ligger till grund för vetenskapliga studier om fördomar.

Böcker och publikationer


Praktiska handböcker med tema inom – Ledarskap, organisation och verksamhetsutveckling

Hjertson, Moa & Svaleryd, Kajsa (2011). Likabehandling i arbetslivet – En handbok för chefer: så följer du den nya diskrimineringslagen. Malmö: Liber

Mlekov, Katarina & Widell, Gill (2013). Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen? Lund: Studentlitteratur

Fägerlind, Gabriella (2014). Jämställdhet i praktiken: så utvecklar ni er arbetsplats. Uppsala: ID Förlag

Fägerlind, Gabriella (2012). Mångfald i praktiken: handbok för verksamhetsutveckling. Uppsala: ID Förlag

Elisson, Petra (2011). Regnbågschefen. Praktisk guide för chefer: så blir du bra påHBT-frågor. Malmö: Liber.

Fördjupning

Eriksson-Zetterquist, Ulla & Styhre, Alexander (2007) Organisering och intersektionalitet. Malmö: Liber

Däldehög, Ann-Sofie (red). (2012). Genusmedvetet ledarskap: resan från ickefråga till tillväxtfråga. Malmö: Liber.

Lindholm, Kristina (red). (2011). Jämställdhet i verksamhetsutveckling. Lund: Studentlitteratur

Wahl, Anna, Holgersson, Charlotte, Höök, Pia & Linghag, Sophie (2011). Det ordnar sig. Teorier om organisation och kön. Lund: Studentlitteratur.

Sahlström, Jenny & Bildt, Carina (2006). ”Vet ej” – en studie om heteronormativitet i arbetslivet. (Finns online)

Prasad, P., Mills, A.J., Elmes, M. (red). (1997). Managing the Organizational Melting Pot: Dilemmas of Workplace Diversity. London: Sage

Ahmed, Sara, Shona Hunter, Sevgi kilic, Elaine Swan & Lewis Turner (2006). Race, Diversity and Leadership in the Learning and Skills Sector. (Finns online)

 

Praktiska handböcker med tema inom makt, normer och samhälle

Connell, Raewyn W & Pearse, rebecca. (2015). Om Genus. Göteborg: Daidalos.

Edling, Christofer & Liljeros, Fredrik (red). (2010). Ett delat samhälle: makt, intersektionalitet och social skiktning. Malmö: Liber.

Pease, Bob (2010). Undoing Privilege: Unearned Advantage in a Divided World. London: Zed. (e-bok)

Grönvik, Lars & Söder, Mårten (red). (2008). Bara funktionshindrad? Funktionshinder och intersektionalitet. Malmö: Gleerups.

Ambjörnsson, Fanny (2006). Vad är Queer? Stockholm: Natur & Kultur.

Connell, Raewyn W. (2008). Maskuliniteter. Göteborg: Daidalos.

Ahmed, Sara (2011). Vithetens hegemoni. Hägersten: Tankekraft

Ambjörnsson, Fanny (2004). I en klass för sig: genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer. Stockholm: Ordfront förlag.