Fler etableringar i Familjen Helsingborg

Familjen Helsingborg ska bli mer resurseffektiva tillsammans, hantera klimatutmaningar och
efterfrågan på mark trots begränsade markytor, hantera det befintliga näringslivets tillväxt och bli konkurrenskraftigare för att vinna nya verksamhetstableringar till den gemensamma funktionella arbetsmarknaden.
Detta projektet handlar om att undersöka vilka förutsättningar som finns för ett utökat samarbete kring planering, exploatering och en gemensam hushållning av verksamhetsmark inom familjen Helsingborg. Efter beslut i styrelsen fortsatte projektet med ett externt perspektiv. Projektet har tagit fram

  • en gemensam digital lösning för att samla in, dela och synliggöra verksamhetsmark
  • ett gemensamt arbetssätt och digital lösning för marknadsföring och försäljning av totalt utbud av tillgänglig och planerad verksamhetsmark
  • en gemensam arbetsprocess för att kunna hantera större förfrågningar mellan kommuner i
    Familjen Helsingborg. Arbetet kring större etableringar ska utvecklas strategiskt och utgå från ett gemensamt kundperspektiv