Kommunala mikrotjänster

Projekt Kommunala mikrotjänster vill accelerera de två utvecklingsområdena livskvalitet och digitalisering genom att implementera en digital plattform för utbyte av mikrotjänster mellan kommuninvånare. Exempel på detta kan vara handlingshjälp, medföljare vid läkarbesök, läxhjälp, språkhjälp etcetera. Detta är tjänster som är efterfrågade och som dessutom många gärna vill bidra med som medmänniska men som inte ingår i det kommunala uppdraget.

Projektet har under projektperioden undersökt denna typ av tjänsteutbyte med hjälp av den norska mobiltelefonapplikationen Nyby och med Helsingborg som fallstudiekommun.