Rampljus

Projektet Rampljus skapades för att under den pågående pandemin kunna erbjuda en kulturintresserad publik inom Familjen Helsingborg digitala kulturupplevelser i form av en serie program, ca 30 minuter långa, med musik, mat och möten med människor som på olika sätt är verksamma inom Familjen. Programserien skulle även genom den lokala förankringen skicka en trygghetsskapande signal om att samhället inte stängt ner, att kultur fortfarande produceras vilket historiskt sett alltid haft ett högt symbolvärde i kris- och orostider. Det andra, och minst lika viktiga skälet till projektet, var att kunna arvodera medverkande kulturarbetare i en tid när deras inkomster mer eller mindre helt försvunnit pga Covid19.