YH acceleratorn

Grundidén med YH-acceleratorn var att bidra till utvecklingsområdet Familjen Helsingborgs utvecklingsområde ”Företagsamhet” där kommunerna i Familjen Helsingborg gemensamt vill arbeta för en ständigt bättre kompetensförsörjning och verka för att företag ska växa snabbare. Det finns en hög en efterfrågan på kvalificerad yrkeskompetens från flera av de stora branscherna inom Familjen Helsingborg som till exempel tillverkande industri, logistik, besöksnäring och hälso-och sjukvård. Målet med YH-acceleratorn var att
försöka förbättra och effektivisera företagens kompetensförsörjning både kortsiktigt och långsiktigt genom att säkerställa en tillfredsställande volym av Yrkeshögskoleutbildningar (YH-utbildningar) i Familjen Helsingborg som matchar arbetslivets kompetensbehov.