Stärkt företagsklimat

Projektets grundidé och målsättning är att skapa ett ännu bättre företagsklimat i våra kommuner genom att minimera svårigheter för enskilda företag, genom kompetenshöjning för handläggare, genom att utmana och växla upp det gemensamma arbetet, ska ett företagsklimat skapas som det pratas gott om och som lockar till företagsetableringar och företagsutveckling. Enhetliga processer och e-tjänster i alla Familjen Helsingborgs kommuner, är en självklar del i projektet