Gymnasieutbildning i en annan tid

Vårt gemensamma projekt för gymnasieverksamheten i Familjen Helsingborg gick ut på att undersöka vilket intresse och vilka möjligheter det finns för elever att genomföra sin gymnasieutbildning under andra tider på dygnet, andra delar på året och även med flera inslag av fjärrundervisning än nuvarande gymnasieutbildningar.

Vår huvudsakliga målsättning med detta var att skapa förutsättningar för en ökad måluppfyllelse. Utöver detta ville vi även skapa förutsättningar för bättre livskvalitet och ökad attraktionskraft för oss som arbetsgivare. Ytterligare en möjlig effekt vi såg framför oss var ett effektivare lokalutnyttjande och mindre framtida investeringskostnader avseende skollokaler.
Partners och medverkande i projektet var, förutom samtliga kommuner i Familjen Helsingborg, representanter från Skolverket, Halmstad högskola samt Foxway group.