Framtidscoachen

I Framtidscoachen har vi samarbetat med Nyföretagarcentrum och Tillväxt Helsingborg för att ge rådgivning och mentorskap till småföretag i regionen så att de kan överleva pandemin och komma stärkta ur den.

Det handlar mycket om traditionell rådgivning och affärscoachning, hur kan man som företag kan ta sig igenom en kris genom att gå igenom affärsplan, lyfta blicken och tänka ”utanför boxen” och eventuellt förbättra sitt arbetssätt.

Vi vill i första hand göra en direkt insats för företagen i Familjen Helsingborg i dagens situation men även att ta fram ett långsiktigt arbetssätt för att främja entreprenörskap och innovation i regionen.