Verktyg

Så lyckas du med ditt nätverk

Vill du skapa större framgång för ditt nuvarande eller framtida nätverk? Här finner du framgångsfaktorer samt övningar som ditt nätverk kan arbeta med.

Följande tre framgångskategorier är viktiga för att nätverket ska ge nytta åt hemkommunen och Familjen Helsingborgs invånare:

Nedan visas en mer detaljerad redogörelse för vilka framgångsfaktorer som är viktigast för att nätverket ska leverera nytta. Ju större text desto viktigare är egenskapen.

Varför inte ladda ner bilden, skriva ut och rama in? Du hittar länken här.