Socialt

De sociala relationerna i ett nätverk etableras över tid och har stor betydelse för hur väl nätverket lyckas. De så kallade ”mjuka värdena” undervärderas ofta och åsidosätts, vilket påverkar nätverkets mål negativt.

Vår undersökning påvisade ett mycket starkt samband mellan följande två faktorer och ett nätverks förmåga att generera nytta:

 • Samarbete
 • Gemenskap

De sociala värdena bidrar även till ett gott informellt klimat och det är i det informella som idéer ofta kläcks och ”magin sker”, vilket höjer nätverkets effektivitet avsevärt. Ett visst mått av ”lös struktur” är därför nödvändigt för att främja relationer och skapa utrymme för kreativitet. Det ska dock tilläggas att tydlighet och avgränsning är två andra viktiga aspekter för att skapa en god gemenskap och ett gott samarbete. Flera av nätverken inom Familjen Helsingborg har i intervjuer betonat att just samarbete och den personliga känslan i samarbetet är otroligt avgörande. Ett av de nätverk som i vår undersökning uppvisade bäst resultat uttryckte sig enligt följande:

”Folk tycker det är väldigt roligt, jobbar engagerat och många hänger med i gruppen länge. Folk tycker det är roliga arbetsuppgifter fast det är intensivt. Mycket energi läggs därför och arbetet blir bra. Man blir som kor på grönbete.”

(Intervju med ett nätverk i Familjen Helsingborg)

Övning: Den perfekta gruppen (samarbete)

Ni ska tillsammans beskriva och måla upp hur en grupp arbetar bra tillsammans och vad som utgör en ideal grupp. Detta skapar förståelse för vad nätverkets medlemmar värdesätter i ett samarbete och hos gruppmedlemmar.

Så här gör ni:

 1. Börja med att själva tänka igenom och utan diskussion med andra medlemmar skriva ner era viktigaste punkter för en bra fungerande grupp.
 2. Därefter kan ni i grupp presentera era punkter och beskriva varför de är viktiga.
 3. Kom sedan gemensamt fram till vad era viktigaste punkter för en bra grupp är.
 4. Sammanställ dessa punkter i ett dokument som ni alla har tillgång till.

Övning: Ert värsta möte (samarbete)

För att öka samarbetet är det bra att lära känna och förstå varandra. För att kicka igång kan ni börja med denna övning där ni får berätta om ert värsta möte.

Så här gör ni:

 1. Fundera enskilt på vilket möte som varit ert värsta eller fantisera ihop vad som skulle varit ett riktigt dåligt möte.
 2. Dela in er två och två. Beskriv ert värsta möte för varandra och skriv sedan ner punkter om vad som gjorde era möten dåliga.
 3. Berätta för varandra i nätverket om era punkter.
 4. Diskutera fritt hur ni ska undvika och förebygga så ert nätverk inte har sådana möten.
 5. Avsluta med att vända på era punkter till motsatsen och beskriv det perfekta mötet för er.
 6. Någon av punkterna som kommit upp kanske ska vara en del av era spelregler, se övning Spelregler.

Övning: Vi brinner för …… (gemenskap)

Syftet med övningen är att skapa ett gemensamt engagemang runt nätverkets syfte. Övningen går ut på att sammanställa topp 3 anledningar varför ni som grupp engagerar er i nätverkets ämne/syfte.

Så här gör ni:

 1. Fundera enskilt över följande frågor:
  1. Varför är nätverket viktigt?
  2. Varför tycker ni att nätverket måste finnas?
  3. Hur engagerar ämnet er?
  4. Engagerar nätverkets ämne folk utanför?
 1. Diskutera frågorna i grupp, om ni är ett större nätverk kan ni diskutera i mindre grupper.
 2. Sammanställ topp tre varför ni engagerar er i ämnet.

Övning: Personliga Check-in och check-ut (gemenskap)

För att ni under nätverksträffarna ska ha möjlighet att lära känna varandra bättre och skapa gemenskap kan ni under era in- och utcheckningar både ställa frågor som är jobbrelaterade och av lära känna karaktär.

Exempel på frågor är:

 • Berätta om något som gjort dig stolt
 • Vilken är din favorit fika? (tips är att vid senare träffar beställa någons favorit fika)
 • Vad ska du göra idag efter jobbet?
 • Varför arbetar du med dessa typer av frågor?
 • Vad är det viktigaste för dig på en arbetsplats?

Övning: Fika (gemenskap)

En viktig del av att göra ett bra jobb tillsammans är att skapa förtroende för varandra och lära känna sina kollegor. Då nätverket inte är en del av den ordinarie arbetsplatsen krävs det att ett nytt sammanhang inom nätverket skapas. Genom att ni lär känna varandra bättre kommer nätverksträffarna vara en tryggare plats där man vågar uttrycka sin kreativitet och testa sina idéer.

Så här gör ni:

 1. Några gånger per år, beroende på hur ofta ni träffas men ungefär efter 4-6 träffar, avsätter ni tid till socialt utbyte. Detta kan vara att göra en aktivitet tillsammans, äta en längre lunch ihop, en AW i samband med nätverksträffen eller en längre fika.
 2. Vid det tillfället ger ni utrymme att prata om annat än just nätverkets syfte och mål. Målet med stunden är att ge tid att lära känna varandra och skapa emotionella band.