Stadsbygd

Vad är en stadsbygd, finns det?

En stad är en större eller mer betydande tätort, ofta centralort för en administrativ region, dess jurisdiktion, handel, industri och kommunikationer*

En bygd är ett bebyggt område i landsorten, vilket enligt tradition utgör en historisk, kulturell och geografisk enhet.**

Tillsammans vill Familjen Helsingborg upplevas som en mångsidig och sammanhängande stadsbygd. Inte bara städer. Inte bara landsbygd.
Både och. En stadsbygd.

* Källa wikipedia
** Källa wikipedia