Bibliotekssamverkan

Om oss!

Grunden i vårt nätverk är bibliotekssystemet och den gemensamma webben. Med samarbetet kan vi satsa på moderna tjänster för fler invånare. I tider av stora kostnadsökningar är samarbetet en förutsättning för god medieförsörjning i alla kommunerna.