Näringsliv och Destination

Om oss!

I vårt nätverk Näringsliv och Destination ska vi skapa ett högre värde för våra målgrupper genom att arbeta över kommungränserna. Familjen Helsingborg ska vara det självklara alternativet för människor och företag som vill utvecklas, besöka eller etablera sig i regionen.