Studie- och yrkesvägledning

Om oss!

Samordningsgruppen består av en studie- och yrkesvägledare från respektive av de 11 kommunerna i Familjen Helsingborg. Samordningsgruppens uppdrag är att samordna och genomföra två- tre nätverksträffar varje år. Samordningsgruppen är ett viktigt kommunicerande kärl för att skapa delaktighet och inhämta behov och input från sina studie- och yrkesvägledarekollegor i Familjen Helsingborg.