HR-chefer

Om oss!

Arbetsgivarfrågor, eller Human Resource (HR), är ett viktigt område för oss att samarbeta inom. Vi arbetar för att öka vår attraktivitet som arbetsgivare och öka vår effektivitet som arbetsgivare. En viktig drivkraft till samverkan inom HR är att vi tillsammans ska bli bättre på att attrahera, utveckla och behålla kompetens. Vi kan dessutom nå ökad kvalitet i våra verksamheter och genom stordriftsfördelar och skapa effektiviseringsvinster. Nätverket HR-ansvariga ska vara en ledande och modig grupp som fokuserar på våra ledare och HR-medarbetare för invånarnas bästa.

Vi lyckas när invånarna upplever att vi tillsammans möjliggör livskvalitet HR är framgångsrikt när cheferna lyckas och tillsammans med medarbetarna skapar värde för invånarna.
Vi lyckas när chefer och medarbetare upplever att vi tillsammans genom optimerad resursanvändning skapar värde för invånarna

Läs mer om nätverkets samarbeten här.