Välfärdsteknik

Nätverket syftar primärt till att bidra till ett ökat användande av välfärdsteknik i de kommuner som ingår i Familjen Helsingborg.

Nätverket syftar också till att stärka samarbetet samt utbyta kunskap och information kommunerna emellan när det kommer till omvärldsbevakning, upphandling och implementering av välfärdsteknik