Kriskommunikation

Om oss!

Nätverket har varit vilande men en omstart planeras under 2023.

Syftena med ett nätverk inom Kriskommunikation är att att skapa en samsyn kring kommunikation vid olyckor och kriser samt att skapa ett nätverk som kan hjälpa varandra vid olyckor och kriser.