Strategiska styrgruppen – migration, arbetsmarknad och vuxenutbildning

Om oss!

Fokus ligger på kompetensförsörjning. De tre områden migration, vuxenutbildning och arbetsmarknad är närbesläktade och hanteras ofta tillsammans i såväl nationella som regionala sammanhang. Ett gemensamt erfarenhetsutbyte och utvecklingsarbete bedrivs för att Familjen Helsingborgs övergripande vision, verksamhetsidé och de prioriterade områdena ska uppnås.

Samverkan genom – löpande dialog och erfarenhetsutbyte – att kommunerna företräder varandra i definierade regionala sammanhang – samråd med AF/Regionen kring yrkesutbildningsutbud – arbetsgrupper utsedda av Skånes kommuner – gemensam organisering av samarbetet med Länsstyrelsen avseende samhällsorientering – gemensam statsbidragsansökan avseende regiovux som regleras i särskild samverkansöverenskommelse.