Samhällsorientering för nyanlända

Om oss!

Medlemskommunerna i Familjen Helsingborg har beslutat att samverka i åtagandet att anordna och erbjuda samhällsorientering för nyanlända invandrare. Riktlinjer styr arbetet och nätverket utgörs av den styrgrupp som finns beskriven i riktlinjerna. Löpande träffar syftar till att följa och hantera beslut kopplat till verksamheten som administreras och utförs av Helsingborg Stads Arbetsmarknadsförvaltning.