Brottsförebyggande

Nätverket ska vara ett forum för kunskap- och erfarenhetsutbyte samt verka för en kompetenshöjning för samtliga kommuner inom det brottsförebyggande arbetet.