Socialchefer

Om oss!

Syftena med vårt nätverk är…

– Överföring och utveckling av kunskap mellan deltagarna i nätverket

– Vara en drivande kraft i att utveckla leveransen av sociala tjänster till medborgare i kommunerna

– Genom ett framgångsrikt arbete bli en god förebild för andra samarbeten mellan kommunerna