Upphandling

Om oss!

Våra syften med nätverket är att dela med oss av erfarenheter och kompetenser, diskutera upphandlingar, kniviga frågor, fördela gemensamma upphandlingsuppdrag samt ordna gemensamma kompetensutvecklingstillfällen med olika aktuella teman. Mötesfrekvensen är 3-4 gånger per år.